top of page

Bildiri Gönderme

Değerli Katılımcılar,

“Diş Hekimliğinde Ölçme Değerlendirme” konulu I. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi-2022’de sadece sözlü bildiri kabul edilecektir. Kongreye gönderilecek bildiriler UDEG-22 Kongre Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul edilecektir.

Bildiri özetlerinin Kongre kitapçığında yer alması için, kayıt formunun doldurulması ve kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun https://www.udeg.org/kayit web sayfasındaki kayıt işlemleri menüsünden yüklenmesi gerekmektedir. Bildiriler arasından en iyi sözel bildiri seçilecektir.

Bildiri gönderme son tarihi: 10 EKİM 2022

Bildiri Özet Kuralları

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

● Özetler, 400 kelimeyi geçmemelidir.

● Bildirisinin konusu sadece diş hekimliği lisans ve lisansüstü eğitimi ve diş hekimliği eğitiminde ölçme değerlendirme olmalıdır.

● Yazarların adı ve soyadı, kurum bilgileri ve bildiriyi sunacak yazarın bilgileri belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

● Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır. Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı altı çizili ve koyu punto ile belirtilmiş olmalıdır.

● Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır). Bildiri, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

● Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır İngilizce bildiri özeti aşağıdaki sıra ve düzen ile yazılmalı ve bu başlıklar ilgili paragrafların başına eklenmelidir.

○ Introduction, Aim, Method, Results, Conclusion

Kongre Kitapçığı ve Kongre Tam Metin Kitapçığı

Kongrede sunulan bildiri özetleri, kongre kitapçığında yayınlanacaktır. Bu sene ilk kez isteyenler için bildirilerini tam metin gönderme fırsatı sunulmuştur. Çalışmalarını tam metin olarak yayınlatmak isteyen araştırmacılar, 23 Ekim 2022 tarihinden 23 Kasım 2022 tarihinde kadar özetlerini gönderdikleri alandan, tam metinlerini gönderebileceklerdir. Tam metin formatı "Selçuk Dental Journal" formatına uygun olmalıdır. Tam metinler ilgili kurulların değerlendirilmesi sonrası yayımlanacaktır.

Sözlü Bildiri Kuralları

● Her bir sözel bildiri için sunum süresi 7 dakikadır.

● Araştırmanın genel bilgilerini sınırlı tutan araştırma yöntem, bulgu ve sonuçlarını vurgulayan sunumlar olarak hazırlanmalıdır.

● Soru ve tartışma her bir sunum sonrası 3 dakika olacaktır.

Bildiri Formu Yükleme ve Güncelleme

● Dosya formatları word formatında olmalıdır.

● Dosya eklerken öncelikle Ad Soyad kısmını doldurunuz daha sonra dosya ekle butonu ile dosyayı ekleyip yükle butonuna basarak işlem tamamlanacaktır.

● Dosya güncellediğinizde tekrar buradan ekleyebilirsiniz.

● Dosyaları sisteme yüklemek için üye olmak zorunludur.

Bildiri Gönder

Dosya Ekle

Yükleme Tamamlandı

Ana Sayfa: Hoş Geldiniz
Ana Sayfa: İletişim
bottom of page