top of page

Bildiri Gönderme

SÖZLÜ BİLDİRİLER 

Değerli katılımcılar,

Sunum dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

Bildiri göndermek için  son tarih 16.02.2024’tür.

Gönderdiğiniz bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecek, hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda üçüncü bir hakem davet edilecektir. Hakem değerlendirmelerinin sonucunda bildiriler  gerektiğinde düzeltme için yazara geri gönderilebilecektir.

Bildiri özetlerinin kongre kitapçığında yer alması için, kayıt formunun doldurulması ve kongrede sunulması gerekmektedir.

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır:

  • Özetler, 400 kelime arasında olmalıdır.

  • Yazarların Ad-Soyad, kurum bilgileri ve bildiriyi sunacak olan yazar bilgileri belirtilmelidir.

  • Bildiri, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

  • Bildiri metninde tüm yazarlara (sorumlu yazar dahil) sırası ile yer verilmelidir. Sorumlu yazarın isminin ilk sırada olması zorunluluğu yoktur.

  • Sunumlar 7 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.

 

Kongrede sunulan sözlü bildiriler yazarların isteği dahilinde Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dergisi European Annals of Dental Sciences (EADS) kongre özel sayısında tam metin olarak basılacaktır.

TAM METİN

Sözlü bildirilerin tam metin olarak EADS’de yer alması için dergi kurallarına uygun olarak hazırlanması/varsa etik kurul onaylarının belgelendirilmesi gerekmektedir. Tam metin olarak basılacak tüm sözlü bildirilerin EADS kriterlerine uygunluğu EADS hakemleri tarafından değerlendirilecektir. Tam metin olarak basılacak sözlü bildiriler kongremizde sunulduktan sonra dergiparktan EADS Journal sayfasına tam metin seçeneğini seçerek yükleyiniz.

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Tam metin bildiriler MS Word (docx) biçiminde, A4 ebadında (21 cm x 29,7 cm), dikey, kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılmalıdır.

Bildiri metni İngilizce olarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, iki satır aralığı ile yazılmalıdır.

  1. Başlık sayfası: Bildiri başlığı (Türkçe ve İngilizce) yazıldıktan sonra, başlığın altında sunumdaki sıralama ile yazar isim ve soyadları, ünvanları, kurumları, adresleri ve Orcid numaraları yazılmalıdır.

  2. Özet sayfası: Özet, kongre başvuru yapılan özet metni formatına uygun olarak Türkçe (Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Aim, Methods, Results, Conclusion, Key words) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 adet eklenmelidir. Özetler için kelime sınırı 300’dür.

  3. Ana metin ise İngilizce olarak yazılmalıdır. Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusion, References, Legends bölümlerini içerir ve kelime sayısı özet hariç en az 1500, en fazla 2500 sözcük olmalıdır. Bildiride tablo veya şekil sayısı en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

  4. Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.

  5. Kaynaklar ana metin içinde kullanılma sırasına göre rakamlarla üst karakter olarak gösterilir. Altı ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; yedi ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk üç yazarın adı yazılır, diğerleri Türkçe yayınlar için “ve ark”, İngilizce yayınlar için “et al.” şeklinde belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Değerlendirme aşamasında olan makaleler kaynak olarak kullanılamaz.

 

Kaynak gösterimi için örnekler

Dergi makalesi

Baltacioglu IH and Orhan K: Volumetric comparison of diagnostic methods for early interproximal caries detection with near-infrared light transillumination: an in vivo study. BMC Oral Health 2017;17:1-7.

Demirel G, Baltacioglu IH, Kolsuz ME et al: Volumetric cuspal deflection of premolars restored with different paste-like bulk-fill resin composites evaluated by microcomputed tomography. Oper Dent 2020;45:143-150.

Kitap

Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR (eds): Phillips’ Science of Dental Materials (ed 12). Philadelphia, Saunders, 2013.

Kitap içinde bölüm

Phoenix RD: Denture base resins: Technical considerations and processing techniques, in Anusavice KJ (ed): Phillips’ Science of Dental Materials, vol 1 (ed 10). Philadelphia, Saunders, 1996, pp 237-271.

Web sitesi

Bildiri Veri Kaydı Oluşturma

Form başarıyla iletilmiştir!

Bildiri Gönder

Dosya Ekle

Yükleme Tamamlandı

Ad soyad ve dosya boş bırakılamaz. Lütfen tekrar deneyiniz!

Ana Sayfa: Hoş Geldiniz
Ana Sayfa: İletişim
bottom of page