top of page
WhatsApp Image 2022-08-10 at 09.56.39.jpeg

2015-2022 yılları arasında, 7 yıl boyunca Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu (DDK-EAK) olarak görev alan ekibimiz birçok çalışmanın altına imza atmıştır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdadır:

Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) 2016 ve 2021

Diş Hekimliği Fakültelerinde Eğitime Başlamak için Asgari Ölçütler

Ülkemizdeki Akademik Ortamın İyileştirilmesi için Öneriler

Çağdaş Diş Hekimliğinde Doktora ve Uzmanlık Eğitimi

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı Soru Dağılımı Önerisi

Eğitim Programlarının Eş Değerliğinin Değerlendirilmesi

Genişletilmiş Eğitim Programı Hazırlama Çalıştayı

Ekibimiz son olarak Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ikinci revizyonu DUÇEP-2021’i hazırlayıp Dekanlar Konseyi’ne sunarak görevini tamamlamıştır. Çok uyumlu bir çalışma iklimi yakalayan ve diş hekimliği eğitiminin geliştirilmesine gönül vermiş olan bu ekip, DDK’daki görevin tamamlanmasının ardından Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Gönüllüleri (UDEG) olarak çalışmalarına bağımsız olarak devam etmeye karar vermiştir.

Değerlerimiz:

Ekip ruhu ve ortak akılla iş yapmanın gücüne inanırız.

Bilgiyi paylaşmaktan mutlu oluruz.

Şeffaflığın, gelişimin itici gücü olduğunu kabul ederiz.

Katılımcılığı desteklemenin gerekliliğine inanırız.

UDEG I. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitim Kongresi

Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Gönüllüleri (UDEG)’in varoluş nedeni ve ufkuna uyumlu olarak diş hekimliği eğitiminin geliştirilmesi ve DUÇEP-2021’in daha iyi anlaşılabilmesi ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi amacı ile periyodik olarak sempozyum / kongreler düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda ilk etkinliğimiz olarak 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ev sahipliğinde UDEG I. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitim Kongresi “Diş Hekimliği Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme” teması ile hazırlanmıştır.

Bu kongrede, ülkemizdeki Diş Hekimliği Eğitimi’nin başarısının incelenmesini sağlayan ölçme ve değerlendirme konusunda ortak bir dil oluşturmak, farkındalık sağlamak ve diş hekimliği eğitiminin yüzyılın gereklerine uygun olarak şekillendirmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Varoluş Nedenimiz (Misyon) Türkiye’de diş hekimliği eğitiminin geliştirilmesi için eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek.

Ufkumuz (Vizyon): Türk diş hekimliği eğitiminin uluslararası standartların ötesinde bir standardı yakalamasında itici güç olmak.

ULUSAL DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİM DERNEĞİ (UDEG) 2015-2022 yılları arasında, 7 yıl boyunca Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu (DDK-EAK) olarak görev alan ekibimiz birçok çalışmanın altına imza atmıştır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdadır: Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) 2016 ve 2021 Diş Hekimliği Fakültelerinde Eğitime Başlamak için Asgari Ölçütler Ülkemizdeki Akademik Ortamın İyileştirilmesi için Öneriler Çağdaş Diş Hekimliğinde Doktora ve Uzmanlık Eğitimi Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı Soru Dağılımı Önerisi Eğitim Programlarının Eş Değerliğinin Değerlendirilmesi Genişletilmiş Eğitim Programı Hazırlama Çalıştayı Ekibimiz son olarak Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ikinci revizyonu DUÇEP-2021’i hazırlayıp Dekanlar Konseyi’ne sunarak görevini tamamlamıştır. Çok uyumlu bir çalışma iklimi yakalayan ve diş hekimliği eğitiminin geliştirilmesine gönül vermiş olan bu ekip, DDK’daki görevin tamamlanmasının ardından Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Gönüllüleri (UDEG) olarak çalışmalarına bağımsız olarak devam etmeye karar vermiştir.

VAROLUŞ NEDENİMİZ (MİSYON) Türkiye’de diş hekimliği eğitiminin geliştirilmesi için eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek.

UFKUMUZ (VİZYON): Türk diş hekimliği eğitiminin uluslararası standartların ötesinde bir standardı yakalamasında itici güç olmak.

DEĞERLERİMİZ: Ekip ruhu ve ortak akılla iş yapmanın gücüne inanırız. Bilgiyi paylaşmaktan mutlu oluruz. Şeffaflığın, gelişimin itici gücü olduğunu kabul ederiz. Katılımcılığı desteklemenin gerekliliğine inanırız.

bottom of page