top of page

ULUSAL DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ (UDEG)

2015-2022 yılları arasında, 7 yıl boyunca Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu (DDK-EAK) olarak görev alan ekibimiz birçok çalışmanın altına imza atmıştır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdadır: Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) 2016 ve 2021 Diş Hekimliği Fakültelerinde Eğitime Başlamak için Asgari Ölçütler Ülkemizdeki Akademik Ortamın İyileştirilmesi için Öneriler Çağdaş Diş Hekimliğinde Doktora ve Uzmanlık Eğitimi Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı Soru Dağılımı Önerisi Eğitim Programlarının Eş Değerliğinin Değerlendirilmesi Genişletilmiş Eğitim Programı Hazırlama Çalıştayı Ekibimiz son olarak Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ikinci revizyonu DUÇEP-2021’i hazırlayıp Dekanlar Konseyi’ne sunarak görevini tamamlamıştır. Çok uyumlu bir çalışma iklimi yakalayan ve diş hekimliği eğitiminin geliştirilmesine gönül vermiş olan bu ekip, DDK’daki görevin tamamlanmasının ardından Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Gönüllüleri (UDEG) olarak çalışmalarına bağımsız olarak devam etmeye karar vermiştir.

VAROLUŞ NEDENİMİZ (MİSYON)

Türkiye’de diş hekimliği eğitiminin geliştirilmesi için eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek.

UFKUMUZ (VİZYON)

Türk diş hekimliği eğitiminin uluslararası standartların ötesinde bir standardı yakalamasında itici güç olmak.

DEĞERLERİMİZ

Ekip ruhu ve ortak akılla iş yapmanın gücüne inanırız.

Bilgiyi paylaşmaktan mutlu oluruz.

Şeffaflığın, gelişimin itici gücü olduğunu kabul ederiz.

Katılımcılığı desteklemenin gerekliliğine inanırız.

bottom of page